به گزارش «محبت نیوز» رادیو اروپای آزاد به نقل از تارنمای«هیومن اونتس» خبر داد که ، گروه موسوم به ولایت اسلامی عراق و شام در برخی از شهرها و روستاهای حومه شهر حلب ارمنیان را به زور وادار کرده که به اسلام بگروند.