இதைத் தன் முதல் சிறுகதைத் தொகுப்பு என்கிறார் ஆசிரியர். எளிய கதைக்களங்கள். மிக எளிய தமிழில் இனிய சிறுகதைகள்.

வெளியில் ஒருவன்
ஆசிரியர் – எஸ் ராமகிருஷ்ணன்
பிரிவு – புனைவு – சிறுகதைத் தொகுப்பு