4 ივლისს 18:00 საათზე ვაკის პარკში ორგანიზაციის “იარე ფეხით” ქვეითთა არტ პროექტის ფარგლებში მეორე ინსტალაცია გაიხსნა.