Tags » 2Min

[2MIN-MPREG] BABY chapter 8

Cast                       : 2MIN (M/17), Baby Joonie (fictional/M/1)

Other Cast          : Oh Jina (fictional-ghost/F/17), Jung Sooyeon (F/17)

Cameo                  : Ahn Jaehyun (M/28), Jung Soojung (F/4)

Genre                   : YAOI, MPREG, School Life, Horror and Mystery… 3,798 more words

2MIN

[2MIN-MPREG] BABY chapter 7

Cast                       : 2MIN (M/17), Baby Joonie (fictional/M/1)

Other Cast          : Oh Jina (fictional-ghost/F/17), Jung Sooyeon (F/17)

Cameo                  : -

Genre                   : YAOI, MPREG, School Life, Horror and Mystery… 3,891 more words

2MIN

FF 2Min/ SG/ Neon Naekkeoya/ Part 6

{FF 2Min/ SG/ Neon Naekkeoya/ Part 6}

Cast  :

  • 2Min (Taemin & Minho)
  • Choi Minseok
  • Kim Key
  • Lee Jinki
  • Han Na Yeon (Just Name as Jinki’s ex wife)
  • 3,732 more words
2Min

[Drabble Chalenge] EVERYBODY, Track Seven

Title: Everybody, (Drabble compilation)

Cast: 2min

Author: csm noona

A/N : Last track

2min

[Drabble Chalenge] EVERYBODY, Track Six

Title: Everybody, (Drabble compilation)

Cast: 2min

Author: csm noona

A/N : Sorry this track isn’t really good, it’s really stupid I don’t know ;A; . I’m currently sick right now, and my usual medicine didn’t help ;;;

2min

[2MIN-MPREG] BABY chapter 6

Cast                       : 2MIN (M/17), Baby Joonie (fictional/M/1)

Other Cast          : Oh Jina (fictional-ghost/F/17), Jung Sooyeon (F/17)

Cameo                  : Lee Yeon Hee (F/17), Oh Sehun (M/16), Kim Kibum (M/17), Anh Jaehyun (M/28) 4,162 more words

2MIN

[Transfic] Hyung à, em là trai thẳng! (JongKey, 2Min) - CHAP 9

CHAP 9: Con gà ích kỷ
- Taemin, Jinki hyung đâu? – Jonghyun hỏi rồi ngồi xuống bàn ăn sáng cùng Minho và Taemin.
Kibum bước vào bếp, trên cổ là cái khăn quấn, tóc cậu vẫn còn ướt do mới tắm xong. 5,421 more words

JongKey