Tags » 2Min

Snuggle

SNUGGLE

Choi Minho and Lee Taeyeon

based on this request (sori kak ini bener-bener melenceng uwu) 1,321 more words

Taemin

[2MIN] MOON Chapter 8-end

Cast                       : Lee Taemin (L/18), Choi Minho (M/20)

Genre                   : SG-Drama/Semi-Fantasy

Length                  : 8 Chapters

Author                  : Natasha Lee

Foreword            : “You’re the only one director and script writer of your life, so be wise to decide for everything… 1,191 more words

2MIN

[ Longfic - Jongkey] Boy Meet U - Chap 13

Chap 13: Dạ tiệc

-        Này! Làm cái gì thế? – nó nhíu mày

-        Bình thường trở lại rồi! – Jonghyun vòng tay tựa lưng vào thành ghế đá. 4,331 more words

[2MIN] MOON Chapter 7

Cast                       : Lee Taemin (L/18), Choi Minho (M/20)

Genre                   : SG-Drama/Semi-Fantasy

Length                  : Extended

Author                  : Natasha Lee

Foreword            : “You’re the only one director and script writer of your life, so be wise to decide for everything… 1,789 more words

2MIN

[2MIN] MOON Chapter 6

Cast                       : Lee Taemin (L/18), Choi Minho (M/20)

Genre                   : SG-Drama/Semi-Fantasy

Length                  : Extended

Author                  : Natasha Lee

Foreword            : -

 

.

.

.

MOON… 1,580 more words

2MIN

[2MIN] MOON Chapter 5

Cast                       : Lee Taemin (L/18), Choi Minho (M/20)

Genre                   : SG-Drama/Semi-Fantasy

Length                  : Extended

Author                  : Natasha Lee

Foreword            : -

 

.

.

.

Tenagaku habis. 2,135 more words

2MIN

[2MIN] MOON Chapter 4

Cast                       : Lee Taemin (L/18), Choi Minho (M/20)

Genre                   : SG-Drama/Semi-Fantasy

Length                  : 5 Chapters

Author                  : Natasha Lee

Foreword            : -

 

.

.

. 2,276 more words

2MIN