Tags » 93 Million Miles

93 triệu dặm

Nhân loại chúng ta lúc nào cũng nhìn lên vũ trụ bao la, cái khoảng không trung vô cùng tận đó mà ước ao, mà say đắm nhưng liệu mấy người được lên trên trạm không gian, dù chỉ là một lần trong đời. 2,981 more words

Photography

You Can Always Go Home

Daily Prompt: we all have songs that remind us of specific periods and events in our lives. Twenty years from now, which song will remind you of the summer of 2014? 109 more words

Daily Prompts, Topic Ideas