Tags » Add-ons

Amazing Add-ons

Note: This post applies primarily to Mozilla Firefox.

One of the greatest strengths of Firefox is its customizability. You can change how it looks, where things are, and even how it functions. 525 more words

Internet Browser

Student Blogging Using Google Sites

As a GAFE school, there is a tool that is readily available that makes it easy to carry out student blogging in the classroom.  Student blogging can serve many purposes as part of the learning process, from reflective writing to posting student creations to share with others.   697 more words

Google Apps

EZMeetup (NEW)

AVer EZMeetup

Phần mềm EZMeetup đã được AVer phát triển vào giữa tháng 8. Đây là chương trình hợp tác được thiết kế đặc biệt cho hệ thống hội nghị truyền hình… 562 more words

Add-ons

WebTool

AVer Webtool

Webtool – hỗ trợ người dùng truy cập từ xa vào thiết bị Aver EVC / HVC. Với webtool, người dùng chỉ cần trình duyệt web và mạng internet ở bất kỳ đâu là có thể truy cập vào thiết bị Aver EVC / HVC, điều khiển camera, cấu hình, thiết lập cuộc gọi… 257 more words

Add-ons

VCPlayer

Aver VCPlayer

VCPlayer – Phần mềm mở file Recording của thiết bị Aver EVC / HVC từ máy tính.

VCPlayer ngoài tính năng Playback còn có khả năng chuyển đổi định dạng tập tin ghi hình (convert file recording) qua định dạng MOV phổ biến. 286 more words

Add-ons

ScreenShare

Aver ScreenShare

ScreenShare – Phần mềm chia sẽ dữ liệu từ máy tính vào cuộc họp trực tuyến với thiết bị Aver EVC / HVC series. 307 more words

Add-ons