Tags » Afrikaans

1 Petrus 5:5

“Almal moet trouens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help, want God weerstaan die hoogmoediges maar aan die nederiges gee hy genade” – 1 Petrus 5:5… 671 more words

Afrikaans

Parabellum hartseer

Sy is die een in my gedagtes

Die een wat hom slaaploos laat waak

Vroeg uit sy lewe geskeur

Maar ewiglik gegrafeer in sy gadagtes… 137 more words

Afrikaans

Magazine Jambo

In mei 2014 maakte ik samen met collega Julie het magazine Jambo, dat probeert om een deel van Afrikaanse kunst en cultuur in België te belichten. 21 more words

Afrikaans

Written Acts of Kindness Award

Ek wil die toekenning maak aan twee wonderlike bloggers.

Eerste is die ou vrou met haar grys kamerjas

wat woon in die huis op die hoek. 230 more words

Afrikaans

Springtime at last?

I have to share something beautiful with you all!

The cherry trees are in full bloom.

This year they are covered in white

welcoming

SPRING. 76 more words

Flowers

Zomercursus - helewing (DEEL 2)

Dit was drie weke waarin ek mense uit 29 lande ontmoet het. Dink net gou ‘n rukkie daaroor. Daar was wel 129 mense, maar ek is onder geen illusie dat ek nie almal ontmoet het nie. 499 more words

Afrikaans

Tweeklanke ie oe ou eu ei ui

oe

broer skoen broek

ou

hout stout koud

eu

kleur dreun geur

ei

trein reis brein

ui

sluit kluis spuit

ie

kriek vlieg siek 6 more words

Afrikaans