Tags » Afrikaner

South Africa: The beginnings part I

What comes into your mind when you hear the name ‘South Africa’ ?

Nothing ?, Think Again !!

Try Again, what comes into an average person’s mind when they hear, see or write ‘South Africa’ ? 1,062 more words

History & General Knowledge

Bekendes se Verhoogname

Wat het Wilhelmina Jacoba Viviers, Zander Tyler, Francois van der Merwe, Louis Andreas Pepler, Henk Opperman, Jacobus Frederik Jersich, Sonia Nel, Ralph John Rabie en Thys Streicher in gemeen? 256 more words

Afrikaans

Afrikaanse Erfenis en Kultuur

Die Verklarende Afrikaanse Woordeboek beskryf Erfenis as ‘n nalatenskap. Wat is in ons murg en been wat ons van vorige geslagte geêrf het. Wat van ons Afrikaner ouers, groot ouers en groot groot ouers van geslag na geslag oorgedra is. 1,853 more words

Afrikaans

La ruta del asado (barbacoa)

Debo confesar que cuando me topé con esta información me sacó una sonrisa. No porque el asunto fuera particularmente algo divertido, pero la idea me pareció curiosa. 382 more words

Los Viernes