Tags » Agama

CONTOH KHUTBAH JUM’AT

Innal hamda lillah. Nahmaduhu wa nasta’inuhu. Na’udzubillahi min syuruuri anfusina, wa min sayyi’ati a’maalina. May yahdillahu fala mudhilla lahu, wa may yudhlil fala haadiya lah. Asyhadu al la ilaaha ilallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, shalallahu alaihi wa sallam, laa nabiyaa ba’dahu. 887 more words

Sekolah

The Beautiful Pain

Selalu akhir-akhir ini, ketika ibuku datang ke tempatku ketika ku sendiri, ku busungkan dada, kulengkungkan bibirku ke atas, ku tahan airmataku yang sebenarnya ingin kutumpahkan semua di pangkuannya dan berkata “ini terlalu berat untukku ibu, kau tahu? 122 more words

Curahan Hati

Kolom Agama di KTP

Aah, soal kolom agama di KTP… Soal ini udah lama dibahas dibanyak tempat. Masalah yang sudah lama dipertanyakan oleh yang merasa Atheis maupun yang merasa disingkirkan karena… 518 more words

Euphoric

Iblis dan Israel

Iblis dan bangsa Israel memiliki satu kesamaan: keduanya mengetahui bahwa “tangan Tuhan terbelenggu” oleh mizan-mizan (takaran-takaran) yang dibuatNya sendiri sejak awal penciptaan alam semesta serta akibat disain penciptaan manusia. 754 more words

Agama

Satu Tuhan: Salam Tiga Jari

Pada setiap zaman mungkin ada orang-orang yang mengklaim diri kritis sebagai free thinkers, tapi sebenarnya cuma mengkorupsi sistem kepercayaan agama yang diwahyukan Allah. Orang yang berpaham… 262 more words

Daily Reflection

Perpaduan Teras Kekuatan Ummah

1. Mahu tidak mahu umat Islam tidak ada pilihan selain bersatu padu dalam segala aspek untuk menghadapi cabaran yang semakin getir masa akan datang. Cabaran yang telah ada sekarang sudah cukup getir dan pastinya keadaan masa akan datang lagi mencabar untuk di hadapi. 563 more words

AGAMA

Congratulations

I must say that Islam works for her. Her seri muka is sweet.

From Raisyyah Rania Yeap’s blog:
270 more words

Agama