Tags » Alam Sekitar

Bidang-bidang kajian aplikasi Penderiaan Jauh

1. Perancangan Bandar

Pengunaan tanah bagi sesuatu kawasan sentiasa mengalami perubahan yang berterusan. Perubahan ini dapat diperhatikan melalui pemetaan kawasan tersebut. Pertambahan populasi penduduk serta aktiviti yang dijalankan adalah sesuatu yang amat penting untuk tujuan perancangan bandar yang lebih berkesan.  833 more words

Alam Sekitar

Apa itu 'Remote Sensing'?

Penggunaan teknologi sangat memainkan peranan dalam kehidupan seharian manusia. Teknologi semakin hari semakin mendapat pembaharuan teknikal dan fungsi bagi memastikan penggunaannya seiring dengan kehendak semasa. Hal ini sama dengan teknologi dalam pengenalpastian terhadap permukaan dan struktur Bumi. 415 more words

Alam Sekitar