Tags » Ali Baba

10 Disney Movies With Horrific Origins

As many people know by now, some of Disney’s much loved animated musicals, beloved and enjoyed by so many happy little children for the past eighty years, have truly horrific origins involving rape, cannibalism, torture and other very nasty happenings. 3,495 more words

Weird Stuff

HIKAYAR ALI BABA DA BARAYI ARBA'IN 2


Lokacin da Kasim ya dawo daga kasuwa tun bai huta ba, matarsa ta tare shi ta ce, “Maigida, na san da cewa ka dauki kanka a matsayin wanda ya fi kowa arziki a duk fadin garin nan, to amma abin da ba ka sani ba shi ne, yanzu akwai wanda ya dame ka ya shanye game da arziki cikin wannan gari namu. 1,037 more words

LITTATTAFAN HAUSA

Ali Baba, Audu Maikori, Sammie Okposo, Others Join NEIHIC Advisory Board

The Nigerian Entertainment Industry Health Insurance Convention is garnering more recognition and support from major entertainment industry stakeholders. To ensure a complete success of the event, many industry stakeholders have committed to serving on the convention’s advisory board and pledged … 11 more words

Nigeria Politics

Ali Baba, Audu Maikori, Sammie Okposo, Others Join NEIHIC Advisory Board

The Nigerian Entertainment Industry Health Insurance Convention is garnering more recognition and support from major entertainment industry stakeholders. To ensure a complete success of the event, many industry stakeholders have committed to serving on the convention’s advisory board and pledged … 11 more words

News