Tags » An

 Ngồi giữa trời thu vươn vai thoải mái. Nhận một cuộc gọi từ nhà phát hành với cô gái đại diện đáng yêu, tôi đáp lại cũng lịch sự. 26 more words

An

 Có thể rồi mọi thứ sẽ rõ ràng trở lại. Cảm giác câu chữ nơi ai đang đúng lạ thường. Có thể một ngày chúng ta còn chẳng kịp nhận ra mình đã quá xa và cũng chẳng biết lấy cớ gì để quay lại. 277 more words

An

 Có phải thời gian đang làm rối tung mọi thứ.

 Tôi ở lưng chừng tuổi trẻ. Khoảng thời gian mà bình thường ra người ta chỉ nhìn về phía trước cũng đầy bối rối. 319 more words

An

Dating An Asshole…


“The sprawling new-age dating landscape is littered with land mines: awkward first dates, unreturned text-messages, photoshopped Tinder profiles, sexually repressed closet-cases, and mysteriously broken condoms — just to name a select few.” 71 more words

Gossip

Lesson 1 a, an, ~s plurals

We use the article ‘a’ with words that begin with a consonant (b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, and z). 89 more words

A