Tags » Angelina

Em là nam anh vẫn yêu - Chương 7

Chương 7: Rơi vào lưới tình

Mạch Đinh cầm cả tập thư tình trong tay, nhưng kì thực trong đống đó chẳng có phong thư nào là của cậu, tất cả đều là người ta nhờ cậu chuyển đến cho An Tử Yến. 2,681 more words

Angelina

Em là nam anh vẫn yêu - Chương 6

Chương 6: Hoàng tử, công chúa cũng không bằng cậu.

Buổi sáng ngày hôm sau, Mạch Đinh trèo ra khỏi giường, cuối cùng thì cậu cũng suy nghĩ được rõ ràng. 3,080 more words

Angelina

Angelina Jolie | Digital Painting

Just a quick post of my latest completed work – Angelina. There is not much reasoning behind why I painted Angelina - only that she is just flat-out gorgeous. 112 more words

Digital Painting

Welcome to me and my very first blog

Hi there and thanks for stoppin’ by.

Since I had to take a sick day I thought what better way to spend it than setting up my very first blog. 228 more words

Angelina