In my favourite isiZulu-English dictionary, there are a few valuable veins of vocabulary, or nodes. I’ve written about them before – amabutho, izinja, imibala, izinyoka, izinyoni, iziphoso, izinhlanzi and izihlobo are the main ones. 936 more words