Tags » Apolinario Mabini

Tulaan sa Facebook 2014: Mga Nagwagi para sa Marso

Ikinagagalak ibalita ng mga tagapangasiwa ng “Tulaan sa Facebook,” isang proyekto ng Linangan sa Imahen, Retorika, at Anyo (LIRA), ang mga nagwagi para sa pangalawang buwan ng paligsahan. 312 more words

News

Tulaan sa Facebook 2014: Mga Nagwagi para sa Pebrero

Ikinagagalak ibalita ng mga tagapangasiwa ng “Tulaan sa Facebook,” isang proyekto ng Linangan sa Imahen, Retorika, at Anyo (LIRA), ang mga nagwagi para sa unang buwan ng paligsahan. 230 more words

News