Tags » Art Of Living

Love is God

1 Jn 4: 7-16

Let us love another; for love is of God, and he who love is born of God and knows God.

Can you love one another as brothers even when other hurts you. 17 more words

Love

३३७) माझा तिसरा पुनर्जन्म - २४-०७-१९९६

३३७) माझा तिसरा पुनर्जन्म  – २४-०७-१९९६

मित्रानो , सुप्रभात

आज २४-०७-२०१४, तिसऱ्या पुनर्जन्माला १८ वर्षे पूर्ण झाली. मला कल्पना आहे कि तुमचा विश्वास बसणार नाही ह्या वाक्यावर. खरेच मी मृत्यूला एकूण चार वेळा हुलकावणी देऊन आलो आहे. .

२४-०७-१९९६ रोजी एका जीवघेण्या अपघातातून मी बचावलो. खासगी बस रस्ता सोडून बाजूच्या खड्ड्यात पडली. माझी बरगडी आणि उजवा हात fracture झाला. डाव्या हातात काचा घुसल्या. डाव्या हाताची करंगळी थोडी कापली गेली. काही काळ मी बेशुद्ध होतो. त्या अपघाताची आठवण मी आजही विसरू शकलो नाही. नशिबाने वेळेवर वैद्यकीय मदत उपलब्ध झाली त्यामुळे मी सावरू शकलो. माझ्या पत्नीच्या डोळ्याभोवती १५ टाके घ्यावे लागले. असो .

माझ्या चार वेळच्या  मरणाचे अनुभव संकेत स्थळावरील एका लेखात शब्दबद्ध केले आहेत.

सुधीर वैद्य
२४-०७-२०१४

Spandane Articles

३३६) मोर आणि More …… एक चिंतन

३३६) मोर आणि More …… एक चिंतन

ह्या चिंतन लेखाचे शीर्षक वाचून आश्चर्य वाटले का? हे नाव सुचण्याचे कारण म्हणजे शनिवारी (१९-०७-२०१४) माझी बायको मुलीबरोबर मोराची चिंचोली  येथे वर्षासहलीसाठी गेली. 31 more words

Spandane Articles

३३५) शेरू - माझा मित्र

३३५) शेरू – माझा मित्र :

आज मी तुम्हाला एका अनोख्या मित्राची ओळख करून देणार आहे. त्याचे नाव आहे शेरू. रोज संध्याकाळी मी एका बागेत फिरायला जातो. त्या बागेत मी शेरूला भेटलो. प्रथम त्याने माझ्या मैत्रीचा  स्वीकार केला नाही. पण हळू हळू मी दिसल्यानंतर तो लांब पळायचा बंद झाला. शेरूचा बागेत मुक्त संचार चालू असतो. त्यामुळेच बहुतेक बागेत उंदराची बिळे  दिसत नाहीत. शेरूला बागेतील सुरक्षा रक्षकाने पाळला आहे.

बागेतील सर्वांचा तो लाडका आहे. एक दिवस मी मोबाईलने फोटो काढणार तेव्हड्यात तो पळाला. मी फोटो काढण्याचा प्रयत्न करत राहिलो, आणि मग एक दिवस तो चक्क फोटो साठी pose घेऊ लागला. तेव्हापासून मी नियमितपणे त्याचे फोटो काढू लागलो. त्याला ओळखीच्या माणसांचा सहवास प्रिय आहे. बरेच वेळा तो जॉगिंग track च्या बाजूला किवा जॉगिंग track वर बसलेला असतो. आम्ही सर्व जण  त्याला न उठवता बाजूने जातो. थोड्या वेळाने त्याला आमची दया येते व तो बाजूला जाऊन लोळतो. त्याची रात्र पाळी असल्यामुळे दिवसा तो बरेच वेळा शांतपणे बसलेला असतो. कधीतरी कार वर चढून त्याची दादागिरी चालू असते.

शेरूला बघून लहानपणी पाळलेल्या बोक्याची मला आठवण येते. मला पाळीव प्राणी – पक्षी – मासे आवडतात. माझ्याकडे अनेक वर्ष मांजर, कुत्रा(सोनी पोमेरिअन ), मासे आणि विविध पक्षी होते. तरुणपणी हि हौस करून झाली.  माझ्या आत्मा चरित्रात पाळीव प्राण्यांच्या आठवणी नमूद केल्या आहेत.

सुधीर वैद्य

१७-०७-२०१४

Spandane Articles

३३३) पाऊस - डाग - मनाचे पेस्ट कंट्रोल

३३३) पाऊस – डाग – मनाचे पेस्ट कंट्रोल:

अखेर तो आला. रमला. उशिरा येउन तोंडचे पाणी पळविले होते. आता रंगाचा बेरंग करून परत तोंडचे पाणी पळवू नको म्हणजे झाले. 65 more words

Spandane Articles

१०५) लग्नानंतर / लेखिका मेधा राजहंस

१०५) लग्नानंतर / लेखिका मेधा राजहंस / उन्मेष प्रकाशन / रुपये १२० /
पृष्ठे १५८ / प्रथमावृत्ती ०७-१२-२००२ / कथा

लग्न हा प्रत्येकाच्या आयुष्यातील एक महत्वाचा टप्पा असतो. 53 more words

Spandane Book Reviews

beginner's mind

On Saturday afternoon I went to a lecture at the International Seon Center at Dongguk University. The title of the talk was “Overcoming the fixed ideas that hold us back.” 658 more words

Life