Tags » ASCII

Minimalist Logo

ASCII text for a logo.  I don’t know.  Using minimal tools.

Wert Says Published

It’s a small web game that I made over weekend that’s based on classic simon says game, but done with WERT keys, hence the name Wert Says. 54 more words

Nezařazené

Remove control characters from php String

Hi Folks,
getting rid of control characters in php strings is nearly as essential as to control encodings :

To throw out control characters the… 126 more words

PHP

Printing "HELLO" in C without using word "HELLO"

So today we will see how to print “HELLO” in C without using the word “HELLO”

First of all you must know what is ASCII… 232 more words

Programming

Mã hiệu (code)

1. Khái niệm về mã hiệu.

Trong truyền thông liên lạc hoặc xử lý thông tin, mã hiệu là hệ thống các quy tắc dùng để chuyển đổi những thông tin như: ký tự, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh hoặc cử chỉ sang một dạng thông tin khác có thể ở dạng rút gọn hoặc mật mã thông qua phương cách trực tiếp, người “cho” và “nhận” trực tiếp, hoặc gián tiếp thông qua dụng cụ lưu trữ. 1,528 more words

Ascii

My ASCII Art

.............``````..``````````````            ````````.......``....,...,`..,,,,,,,,.........`............
..............``````..`````````````            ````````....................,,,,,,,,,,....`...`.`..........
..............`````..```````````````   ` `      ````````....................,,,::,,,,.,....................
..............````````.``````````````  `        ````````.....................,,::::,,,.....................
`...............`````````````````````   `  `      ``````````....................,:,:::,...........```........
`...``......``.`````````````````````` ` ```,     `  ``````.```...........`........,,,,,,,........`....`........
.....`.....``````````````````````````` ` .  `   ` ` `````..``.``..,..```````........,,,...............``.......
Thoughts