Tags » B.a.p

Weird Stranger

Cast: Daehyun & Chi || Genre: Romance || Rating: Teen ||Length: Drabble

Summary:

Seumur hidup ku, aku baru sekali bertemu dengan stranger yang benar-benar aneh bahkah condong ke menyeramkan. 266 more words

Fanfiction

Nhất định hôm nay ....

Definitely Today

Bước đầu tiên .

Chuẩn bị . Vận quần áo và sửa soạn đầu tóc.

Bước thứ hai.

Luyện tập .Phải nói thế nào với em , quà tặng em anh đã chuẩn bị hết . 560 more words

B.A.P <3