Tags » B.A.P.

Works Created during High School

Here are a few of my previous works in which I created in Studio Art during my last 3 years of  high school.  The First one is a lino print of the Eiffel Tower, which I completed in Year 10. 115 more words

Art

[Trans fic] [PG-13] Something About Us

Title: Something About Us
Author: twisted-ream
Pairing: BangHim
Rating: PG-13
Genre: Fluff
Summary: 

Họ thức dậy trần truồng và choáng váng sau cuộc vui đêm và họ nhận ra họ đã làm tình. 13,702 more words

Himchan

When It's Rain

title : When it’s Rain

author : damchukiddo (@damnchoo)

main cast : Shin Jihyun (OC), Jung Daehyun (B.A.P)

Genre : sad, romance

Rating : PG –15… 2,873 more words

Fanfiction

[Trans fic] [PG-13] A Day For Him

Title: A Day For Him
Author: b-bang
Pairing: BangHim
Rating: PG-13
Genre: Romance, Angst
Summary:  Những sinh nhật Himchan chưa bao giờ là gì đặc biệt, cho đến khi cậu gặp Yongguk. 3,018 more words

Himchan

[Shortfic][NamHim_GukHim][T] Hoán vai (3)

Chap 3

Bé Jun Hong đòi đi công viên giải trí. Mặc dù Him Chan rất bận rộn nhưng vẫn sắp xếp công việc ở tiệm bánh để cùng đi chơi với con. 1,860 more words

B.A.P - Americano