Tags » B.A.P.

(IMPORT) Kpop Bottle Drink ver. 4

IDR 105.000

Size : 23,5 X 5,5 7,5 cm

Capacity : 600 ml

Material : Plastic 20 more words

Import

Mr. Bang

Mr. Bang

By. alana

Drable Series

 

Bang Yongguk and Park Jiyeon

 

Natasha (OC) and other BAP member

 

Genre :  Romance

Credit image by the owner, Edit by Alana 636 more words

Fantiction

So I found this on my Twitter! I thought it was pretty clever (:

"You only have one chance, you know?" RT if you agree with…

385 more words
Kpop

Sweet Love 4th - end

Sweet Love

Last Episode

 

Park Jiyeon and Jung Daehyun

 

Drama || Romance || Fluff || Comfort

 

\\\©/// 1,744 more words

Fantiction

[Interview] [28.11.14] Numéro TOKYO Tháng Một – Hai năm 2015

Tiếp cận sáu chàng trai với sự nổi tiếng đang lan tỏa!
Cuộc nói chuyện về mục đích nghệ thuật thực sự cùng B.A.P. 3,456 more words

Himchan

[Twitter] [05.12.14] HAK Ssem's Update

Những tuyên bố này không phải tuyên bố chính thức của các thành viên cũng không phải tuyên bố chính thức dưới quyền đại diện của họ. 3,197 more words

Himchan