Tags » B.A.P.

[Freelance] Fall In Love? #1- (Threeshots)

 

Fall In Love? #1

Author: Didipangpang

Genre: Romance, Teenager | Cast: Zelo, Hayoung (A Pink), Lami (SM Rookies) |Rating: T |Length: Threeshoot |Disclaimer: ff ini punya saya, Zelo punya mama papanya, Hayoung dan Lami punya saya juga/? 2,168 more words

B.A.P FF Indonesia

[Interview] [29.09.14] B.A.P「EXCUSE ME」SPECIAL INTERVIEW

–Q : Tháng sáu vừa rồi, các cậu vừa hoàn thành “LIVE ON EARTH 2014 CONTINENT TOUR” của mình tại Fukuoka, Nagoya, Osaka và Makuhari. Hãy chia sẻ suy nghĩ và những câu chuyện đáng nhớ về chuyến lưu diễn nào. 3,398 more words

Himchan

[Starcast] [29.08.14] Chương trình Radio mở bất ngờ của B.A.P!

Chương trình Radio mở bất ngờ của B.A.P! “Bạn đang ở đâu? Bạn đang làm gì?”

 

Người ta nói cuộc sống có những chuỗi sự việc liên tiếp xảy ra mà ta không thể lường trước, nên nó ngày càng mới mẻ và ly kì hồi hộp. 3,476 more words

Himchan

When Spring too Shy

When Spring too Shy – Chapter 1

Author   : ChanJH

Main cast : Kim Himchan (BAP), Lee Jaehee (OC)

Other cast : Bang Yongguk (BAP), Oh Sehun (EXO) dan beberapa cast lainnya… 6,479 more words

OC

When I Meet You - Secret Admirer

Tittle      : When I Meet You –Secret Admirer

Author  : Park Dae Jin

Genre   : School-Life,Family,AU

Rating&Length  : PG-15 –Series

Cast :

Kim Hyena (fiktif) 3,888 more words

FFAK Fanfiction

Be part of something real

Have you ever thought about being a part of a big crowd of people and you go “we’re all the same”. We came here for one and only reason. 390 more words

New

Skool Luv Affair : 1004 (Angel) [Chapter 1]

Title : Skool Luv Affair : 1004 (Angel) || Author : Hanhyera || Genre : Friendship, School Life, Romance, Angst || Main Cast :  Jang Eunmi (OC), Jung Daehyun (B.A.P), J-Hope (BTS), Kim Yunhee (OC), Kim Seokjin (BTS), Bang Yongguk (B.A.P) 1,611 more words

B.A.P FF Indonesia