Tags » Baekhyun

[FF]Dom The Gamer (Oneshoot)

Title: Dom The Gamer

Author: fatmawatidew

Genre: romance, fluff

Main Cast:

  • Byun Baekhyun/ Baekhyun (EXO)
  • Dominique/ Dom (OC)

Length: Oneshoot

Rating: G, T

Disclaimer: EXO… 2,200 more words

Fan Fiction

[ChanBaek | Trung đoản | Edit] Ở trong lòng cậu _ 06

Có người nói, yêu thầm là đẹp nhất. Người khác không biết mình thích người ta, mà mình cũng không sợ đối phương cự tuyệt mà đau lòng.  4,362 more words

Baekhyun

.3. | Đặt Cược

Chapter3

 

Quãng thời gian hạnh phúc thực sự quý giá, là bởi vì bình thường nó rất ngắn ngủi. Cho nên chuyện gì đến cũng sẽ đến, hiện thực chính là tàn khốc như vậy. 5,212 more words

Baekhyun

XOXO High School | TAO [Ch3]

XOXO HIGH SCHOOL

By First-Line Huang Zitao | PG | Chaptered

Tao bisa mengendalikan waktu sesuai keinginannya, namun ada satu hal yang masih belum bisa dikuasai. 2,554 more words

Fanfiction

Chanyeol vs. Fluffy

Title

Chanyeol vs. Fluffy

Author

Lia Hwang

Main Casts

Tiffany Hwang, Park Chanyeol

Cameo

Tiffany

[Drabble] The Best Thing

Author: Yoon Shin

PeRequest: amusuk

Cast: Baekhyun and IU

Type: Drabble

Rating: General

happy reading^^

Fanfiction