Tags » Bao-hiem

bao hiem / Insurance and phí bảo hiểm / Insurance fee –a short classification!

bao hiem / Insurance is an economic and social activity which is to protect individuals and businesses as insured against various risks and is performed by specialist companies, as insurers. 909 more words

Some considerations regarding Bột bả / Jointing & Plaster and bảo hiểm / Insurance

House of decorated cornices that makes the connection between the ceiling and wall and are used mostly in classic interiors, but range of products available can help people by its design belonging to the sphere of modernity. 687 more words

Bảo Hiểm

Bảo hiểm “sức khỏe” cho người nghèo

Năm 2012, thực hiện Quyết định số 797/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng mức hỗ trợ tối thiểu đóng Bảo hiểm Y tế (BHYT) cho người thuộc hộ cận nghèo từ 50% lên mức 70%. 1,574 more words

Bảo hiểm phi nhân thọ - Bảo hiểm phi thọ?

Bảo hiểm nhân thọ là gì, bảo hiểm phi nhân thọ là gì? Sự khác biệt cơ bản của bảo hiểm phi nhân thọ so với bảo hiểm nhân thọ là bạn chỉ được nhận tiền bồi thường khi có rủi ro xảy ra và nếu không có bất kỳ rủi ro nào, bạn sẽ không nhận được gì khi hợp đồng hết hạn. 852 more words

Bảo hiểm xe cơ giới - Kinh nghiệm từ Hàn Quốc

Là một trong những quốc gia Đông Á có mật độ dân số cao thứ ba thế giới, Hàn Quốc – với thủ đô Seoul nổi tiếng có hệ thống giao thông có tính thân thiện và tiện ích. 1,898 more words

Bảo hiểm phi nhân thọ, mùa tái tục 2014

Hiệu quả kinh doanh được cải thiện sẽ là cơ sở để thị trường bảo hiểm phi nhân thọ kỳ vọng một mùa tái tục các hợp đồng bảo hiểm khả quan trong năm 2014.  1,474 more words

Quyền lợi của bảo hiểm y tế

Quyền lợi trong khám chữa bệnh của người tham gia BHYT được quy định tại Nghị định 63/2005, các thông tưhướng dẫn nghi định 63/2005 và các văn bản của liên bộ, của Bộ Y tế quy định về danh mục kỹ thuật, dịch vụ, về danh mục thuốc. 311 more words

Bảo Hiểm