Tags » Basa

Fabulous Fish Pie

This is a brilliant recipe for my bargain section because nearly every time I go to Morrisons there is always some reduced fish to pick up. 668 more words

Bargain Basement

Language on the 8130-3 Tag: “This PMA part is not a critical component”

An ASA member recently asked whether a DAR would be permitted to write “This PMA part is not a critical component,” on the domestic 8130-3 tag for a PMA component. 1,115 more words

Caplinger's Fresh Catch Seafood Market 7460 North Shadeland Ave.

This joint is the real deal. Not only is it a premier facility for fish mongering it is also a pretty nice little place to get a fresh fish feast. 565 more words

Sandwiches

God's Love - Cinta Allah (JAVANESE, INDONESIAN: Bible)

JAVANESE, INDONESIAN: Bible

John (Yokanan) 3:16

16 Awitdene Gusti Allah anggone ngasihi marang jagad iku nganti masrahake Kang Putra ontang-anting, supaya saben wong kang pracaya marang Panjenengane aja nganti nemu karusakan, nanging nduwenana urip langgeng.

Bible

The Ten Commandments - Sepuluh Angger (JAVANESE, INDONESIAN: Bible)

JAVANESE, INDONESIAN: Bible

Exodus (Pangentasan) 20:3-17

3 Sira aja nduweni allah liyane ana ing ngarsaningSun.

4 Sira aja gawe reca utawa tetironing apa bae kang ana ing langit ndhuwur utawa ing bumi ngisor, apadene kang ana ing banyu sangisoring bumi. 220 more words

Bible