Tags » Basa

Caplinger's Fresh Catch Seafood Market 7460 North Shadeland Ave.

This joint is the real deal. Not only is it a premier facility for fish mongering it is also a pretty nice little place to get a fresh fish feast. 562 more words

Down Home Eats

God's Love - Cinta Allah (JAVANESE, INDONESIAN: Bible)

JAVANESE, INDONESIAN: Bible

John (Yokanan) 3:16

16 Awitdene Gusti Allah anggone ngasihi marang jagad iku nganti masrahake Kang Putra ontang-anting, supaya saben wong kang pracaya marang Panjenengane aja nganti nemu karusakan, nanging nduwenana urip langgeng.

Bible

The Ten Commandments - Sepuluh Angger (JAVANESE, INDONESIAN: Bible)

JAVANESE, INDONESIAN: Bible

Exodus (Pangentasan) 20:3-17

3 Sira aja nduweni allah liyane ana ing ngarsaningSun.

4 Sira aja gawe reca utawa tetironing apa bae kang ana ing langit ndhuwur utawa ing bumi ngisor, apadene kang ana ing banyu sangisoring bumi. 220 more words

Bible

Midweek Supper - Basa with Tomatoes

I’d like to introduce you to Basa, have you met? Basa is a cheaper and generally more sustainable alternative to cod and haddock (as long as it is ASC certified). 409 more words

Recipes