Tags » Bashers

Demi Lovato's "Really Don't Care" Pride Month Version

I consider myself a Lovatic, having recently inducted myself into the fandom last year. Though my level of fan devotion may not be as fervent as others, I’m still devoted enough to care about her career highlights. 571 more words

Change The Fates' Design

DISLIKE

Hindi ko lang maintindihan kung bakit ganun nalang ang galit ng iba sa mga kung tawagin ay ~*j3JhEmOn*~. Like, ina-ano ba sila?

Napa-facepalm lang ako nang malaman kung ano ang isa sa mga trending sa Twitter sa mga oras na ito:  682 more words

Pansariling Isyu