Tags » BbPress

bbPress support in template

How to write template with support forum bbPress?

bbPress is greate forum plugin with cool code architecture.

Wordpress

เปลี่ยนภาษาไทย ใน bbpress

bbpress เป็น plug-in ของ wordpress ช่วยเปลี่ยนให้ wordpress ที่เป็นบล็อกธรรมดาให้กลายเป็นเว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนพูดคุยระหว่างสมาชิก โดยจุดเด่นของ bbpress คือ ง่าย แค่สร้างฟอรั่มหัวข้อต่างๆ แล้วก็นำเอา shortcode ไปแปะที่ wordpress เท่านั้นเอง เช่น  หรือ เป็นต้น

ในตอนแรก bbpress จะเป็นภาษาอังกฤษ แต่เราสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทย ดังนี้ 32 more words