Tags » Beneficii

Mediere pe piaţa muncii prin intermediul proiectului „Acces egal pe piaţa muncii”

În cadrul proiectului „Acces egal pe piaţa muncii” – POSDRU/165/6.2/S/143143 se vor oferi servicii gratuite de mediere pe piaţa muncii persoanelor provenind din grupuri vulnerabile. 178 more words

Beneficii

Cursuri de formare profesională gratuite prin intermediul proiectului „Acces egal pe piaţa muncii” (POSDRU/165/6.2/S/143143)

În cadrul proiectului „Acces egal pe piaţa muncii” – POSDRU/165/6.2/S/143143 se vor oferi cursuri de formare profesională gratuite persoanelor provenind din grupuri vulnerabile.

Persoanele provenind din grupuri vulnerabile reprezintă un grup cu un grad ridicat de risc în ceea ce priveşte nivelul de trai, includerea pe piaţa muncii şi nivelul individual de dezvoltare personală şi profesională de-a lungul vieţii. 181 more words

Beneficii