Olag Pequeno, Circa 1970

Nagdadaralagan sinda Pay Caloy, an kagsadiri kan kuprasan na nasusulu. Kasibut man si May Silay na nagbubumba sa gripu huli ta iyu sana ini an pinakaharaning makukuanan nin tubig. 2,202 more words