Tags » Bill GEORGE

Authentic Leadership - Bill George

Từ trước đến nay chưa bao giờ mình dám review sách, vì sợ viết dở sẽ làm quyển sách mất hay. Không thuyết phục được người ta đọc quyển sách đó đã đành, mình còn làm cho người ta tránh đọc nó.  1,677 more words

Steve Jobs