Tags » BL

WonKyu Family Series - Ketika Daddy Sakit

Title : Ketika Daddy Sakit

Pairing/Charas : Wonkyu, Krisho, Minho, Child!Suho, A bit SasufemNaru

Genre : Family, Brotherly Love, Romance

Disclaimer : All cast belong to God and themselves with an add of their agency. 1,861 more words

Wonkyu

WonKyu Family Series - Dia Pacarku!

Title : Dia Pacarku!

Pairing/Charas : Wonkyu, Krisho, Minho, Child!Suho, A bit Chansoo & SasufemNaru

Genre : Family, Brotherly Love, Romance

Disclaimer : All cast belong to God and themselves with an add of their agency. 1,682 more words

Fan Fiction

WonKyu Family Series - Rival

Title : Rival

Pairing/Charas : Wonkyu, Child!Suho, Minho, Brothership!Minsu, a bit Krisho

Genre : Brotherly Love, Family, Romance

Disclaimer : All casts are belong to their self and God and the person who have the credit for video of SJ doing… 2,117 more words

Wonkyu

WonKyu Family Series - Sebuah Renungan

Title : Sebuah Renungan

Pairing/Charas : Wonkyu, Child!Suho, Minho, a bit mention of Kris

Genre : Brotherly Love, Family, Romance

Disclaimer : All casts are belong to their self and God and the person who have the credit for picture of #sebuahrenungan… 1,487 more words

Fan Fiction

WonKyu Family Series Side Story - Daddy 'Tampan' Won

Title : Daddy ‘Tampan’ Won (Side Story) – Sequel Si Pus Dan Suho

Pairing/Charas : Wonkyu, Hanchul, Krisho dan Minho

Genre : Brotherly Love, Family, Romance… 1,313 more words

Wonkyu

WonKyu Family Series Side Story - Si Pus Dan Suho

Title : Si Pus Dan Suho (Side Story)

Pairing/Charas : Krisho, a bit of Wonkyu, Hanchul and Minho

Genre : Brotherly Love, Family, Romance

Disclaimer : All casts are belong to their self and God… 1,070 more words

Wonkyu

[RoChu] Bức chân dung để dở - Chương 1

Vương Diệu… Vương Diệu… đọc đi đọc lại đều thấy nghe “phê” hơn Wang Yao ;_;

Mở đầu

Имя твоё неизвестно. Подвиг твой бессмертен

Tên họ của các anh không ai biết, chiến công của các anh mãi mãi trường tồn… 2,668 more words

BL