Tags » BL

Shame/Hex Xover - Granted

Disclaimer : Characters belong to their respectful owners

Fandoms : Hex Season 1 & Season 2 (2005), Shame (2011)

Rating : M

Pairing(s) : Malachi (Hex) x Brandon Sullivan (Shame); implied Malachi x Azazeal, Jo Watkins x Malachi (Hex) 3,391 more words

BL

shades captor - Chapter 16

“I really want everything to disappear.”

“It’s only a matter of time until I leave him.” 113 more words

[-ZE-] Khi Kami-sama mặc đồ nữ!?

Vì đa phần mọi người đọc hết cả rồi nên mình quyết định đăng song song luôn side-story (nếu rảnh) để đọc giải trí =)) Nhân tiện, Kotoha và Genma đều xưng ta với người khác vì tính cách của hai người và vì… translator thích thế :v… 27 more words

BL

-ZE-

-ZE-

Author: Shimizu Yuki

Genre: Romance, Yaoi, Supernatural, Drama

Status: 60 chapters/11 volumes – Completed

Translating status: Ongoing

BROUGHT TO YOU BY AIGV TEAM

Translator: Atlibby, GV… 23 more words

BL