Tags » Blog Radio

[JAM] QDIO 4 - Perfect blue

HSKVMT’s
Một list nhạc rất nhẹ nhàng nhé.

1. Kimi No Koe – Kawashima Ai
2. Last song – Yamai
3. Love is a beautiful pain – Endless Tears… 39 more words

[JAM] QDIO 2 - Pretty little liars mix (1)

Phần đầu tiên của mixtape soundtrack serie Pretty little liars <3 

Không bàn đến nội dung, nhưng nhạc thì hết chỗ chê!

Tracks:
1. Secret ( The Pierces) 34 more words

Qdio