Bokator là một môn võ thuật của Campuchia với kĩ thuật tương tự Muay Thái và có thêm đòn nằm. Cùng chí lớn với các nhà nghiên cứu võ thuật Việt Nam, nhiều võ sư Bokator cũng tuyên bố môn này là cha của Muay Boran (suy ra nó là ông nội của Muay Thái). 97 more words