Sävenäs koloniområde. I skrivande stund torde den sista stugan vara riven och bortforslad, för en vecka sedan var det bara 5-6 stycken kvar. Sett från E20 så har det verkat som att rivandet stått stilla, uppenbarligen har man rivit den norra sidan först – närmast Bombardiers serviceverkstad, för det var i sanning renskrapat. 169 more words