Tags » Bonzai

Bonzai: A Love Story

I am in love with the greatest guy in the world, Bonzai. He’s a typical guy; he can be moody, annoying, and gross. He takes up the whole bed,  and is a messy eater. 585 more words

Bonzai - Thyroid is Fine

Bonzai was showing all the classic signs of hyperthyroidism – overactive thyroid. So I took her in to get it checked and her thyroid is fine. 267 more words

Cat Health

Uyuşturucu satanları terör suçlusu olarak yargılamak neden sorunu çözmez?

Suçlarla ilgili kanuni düzenlemelerin nihai gayesi suçtan caydırmaktır. İnsanoğlu suçtan elde edeceği kazanç ile yakalandığında göreceği zarar arasında mukayese yapar. Eğer göreceği zarar elde edeceği kardan fazla ise suç işlemekten vaz geçeceği düşünülür. 911 more words

Uyuşturucu Politikaları