Tags » Botanicula

Ridding a lambent tree of every evil, parasitic creature

Originally, despite having owned a copy of Botanicula for a good while now, I was planning to experience it firsthand raw, in the flesh, during my… 714 more words

Entertainment

Botanicula cho ngày buồn thảm :/

Chẳng hiểu tại sao thỉnh thoảng lại cứ tự dưng gặp những ngày ntn nhỉ, buồn thảm vô cớ :(

Nhưng mà nhạc game Botanicula này hay thật :) Mình rất thích chơi game có nhạc hay ntn, như Threes, Dumb ways to die, Rayman Series, và giờ là Botanicula. 8 more words

My Mind