Tags » Boys Night Out

Interview: The Oak Ridge Boys on the Atomic Bomb

By Courtney E. Smith

For most people, the first thought that pops to mind when you say the words the Oak Ridge Boys is that bass chorus on their hit single “Elvira”: “Giddy up, oom poppa, omm poppa, mow mow.” But for music nerds, the first thing that comes to mind is the Manhattan Project. 152 more words

Headlines

Trending: The Long Distance Relationship

Living in the same city can be so overrated these days. If you are a young professional trying to make your millions before the age of 30, a long distance relationship may be perfect for you. 120 more words

Dallas

[2shots][M] Boys night out 1/2

Part 1

Lăn lộn trên giường, Baekhyun rên rỉ với cái bụng đột nhiên lên tiếng. Tại sao cứ phải là bây giờ, Baekhyun tự hỏi trong khi mắt vẫn nhắm tịt, không muốn cử động một ngón tay nào cả nhưng tiếng kêu ngày một rõ không để cậu yên. 2,927 more words

Fanfictions

[2shots][M] Boys night out

Title: Boys night out

Author: ai-love-sarang

Translator: Akayami/Min Ah

Pairings: ChanBaek, KrisBaek, KaiBaek, HunBaek, TaoBaek

Rating: M

Summary: Baekhyun tỉnh dậy giữa đêm với cái bụng đói meo và đã thành công trong việc thuyết phục các thành viên hộ tống cậu ra ngoài ăn khuya. 798 more words

Fanfictions