Tags » BTS

BTS Hints Comeback with Countdown Timer!

BTS and their use of timers! It’s back y’all and you guys know what that means, right? BTS is coming back! Let’s all stare at the countdown timer together.

Kpop

Uncertainty (The First Encounter) - 1

Title: Uncertainty

Author: JillyJellys

Main Casts: Lu Han, Lee Ji Eun (OC) , Kang Ji Hyo (OC), Se Hun, and Tae Hyung

Genre: Angst, School Life, Smut, and Romance… 4,046 more words

Angst

[Twitter/Trans] BTS Twitter [140730]

@bts_twt : 와우!!!!!!!! 오늘 스웨덴 공연!!!! 보러 와주신 많은 팬 여러분들 정말 감사합니다!!!!!! 사랑해요~~~ 아!!!! 그리고 컴백 !!! 다들 기대 기대 하시라~~ 으핫 떨려! <@_@> … 100 more words

2014

[Fanfiction] Coffee and Faith

Coffee and Faith

cast Jin, Sulli, and Eunhye || genre romance, slight!angst || length vignette || rating PG-15
***

—ketika suatu kebosanan menjadikan ego kita berkembang menjadi hampir gila.

Fanfiction

[Oneshot][Taegi] Khói

Author : Shirogi

Pairing : Taegi

Genre : Angst, broken

Taehyung là một làn khói mà Yoongi không thể chạm tới…

Yoongi rất thích viết những lá thư cho Taehyung.

2,593 more words
Bts