Ketika kamu menyaksikan rumah panggung kebanggaan dan kekayaan budayamu perlahan berubah seiring perkembangan zaman. Dan ketika menyaksikan satu per satu rumah kebanggan itu hilang dan digantikan dengan bangunan-bangunan yang kokoh dari semen dan batu bata. 194 more words