Tags » Bui

Boating under the influence

A Florida State Representative, Gayle Harrell, R-Stuart, has proposed a bill that would require the reporting of all convictions for boating under the influence to your driving record. 12 more words

Recent News

How do I get help for serious injury or death caused by a drunk, intoxicated or impaired driver?

Even though substantial efforts have been made to keep drunk drivers off our roads, every year thousands of Americans are killed or seriously injured by drunk, intoxicated or otherwise impaired drivers. 307 more words

DUII

Thailand travel Day 4-8: Những ngày ở Chiang Mai và Loy Krathong

Từ Chiang Rai -> Chiang Mai

Lúc đầu định nhờ bạn staff ở bên nhà nghỉ gọi điện đặt hộ nhưng sáng xuống thì không thấy bạn ý trực ở đấy mà là một bạn khác nên chỉ xin cái bản đồ khu lân cận rồi tự đi bộ đến Terminal 1. 2,850 more words

Những Trò Lố Của QuanhKI

Thailand travel Day3: Chiang Rai - Golden Triangle tour

Hôm đến Chiang Rai mình có book tour đi Golden Triangle ở hostel luôn. Mình đến Chiang Rai lúc 10h tối nên không có thời gian đi xung quanh tìm các công ty tổ chức tour ở đây nên mới đặt tại hostel, nếu có thời gian thì bạn nên đến các quần Tourist Information hỏi trực tiếp, chắc chắn sẽ rẻ hơn. 1,233 more words

Những Trò Lố Của QuanhKI