Tuesday 24 June 2014

14.2 km/908 m/05:30 hrs

Munro (2nd round): Cairn Gorm (No. 47)

Munro Tops: Cnap Coire na Spreidhe, Stob Coire an t-Sneachda, Cairn Lochan + Creag an Leth-choin (Nos. 562 more words