IPINAPATAWAG KO kayong lahat para sa isang mahalagang anunsiyo!!! Ako po ay magpapaka-babae na ulit!!! Joke lang.
Text by Marina Mercader
Photo by Luz Candaba

Continue Reading…