Tags » Chilled Out.

#MusicVideo: SZA FT Isaiah Rashad - "Warm Winds"

Deff feeling this laid back track from SZA FT Isaiah Rashad with a track called “Warm Winds”

Music

Day off

Hi guys, :-)

I’ve had a wonderful day off, enjoyed a lovely lie in, when I did eventually surface I managed to pull myself round to walk the dog and potter around till the Mr Face came home at 2pm, early finish yaay. 52 more words

Thư giãn ở Mâm


Tối qua lại đi Mâm. Đây là lần thứ 4 tôi đến quán chơi, và không lần nào ra về mà không thoả mãn. Mỗi lần là một chủ đề nhạc khác nhau với giọng ca có thể gọi là khủng của chủ quán Duy Khiêm, người chơi violon và piano lão luyện Sơn Mạch, người nào đó chơi guitar và các bạn ca sĩ khác. 266 more words