Tags » Chrysostom

Worship and Musical Instruments in the Early Church

Eusebius was a 4th century bishop of Caesarea who wrote a history of early Christianity based on a number of sources, some of which no longer exist. 348 more words

Early Church

Christian Hymn-Singing: the Origins

A subject that fascinates me is that of Christian hymns, so I intend to explore the subject in a few posts here. First of all, 739 more words

Early Church

Translation Tuesday: Catenae Graecorum 03

ΚΕΦ. Α.

Ἔπαινος Θεσσαλονικέων ἐπὶ τοίς ἀξίοις τῶν Ἀποστόλων ἀγῶσιν.

             Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος.

(Χρυσοστόμου.) Ὁ μακάριος Ἰωάννης—τί δήποτε Ἐφεσίοις μὲν ἐπιστέλλων, καὶ τὸν Τιμόθεον ἐχων μεθ᾽ἑαυτοῦ, οὐχὶ συνέταξεν ἑαυτῷ· καίτοι γνωριζόμενον παρ᾽αὐτοῖς καὶ θαυμαζόμενον· “τὴν γὰρ δοκιμὴν αὐτοῦ γινώσκετε,” φησὶ, “ὅτι ὡς πατρὶ τέκνον σὺν ἐμοὶ ἐδούλευσεν,” καὶ πάλιν, “ὅτι οὐδένα ἔχω ἰσόψυχον, ὅστις γνησίως τὰ περὶ ὑμῶν μεριμνήσει·” ἐνταῦθα δὲ συντάττει αὐτὸν ἑαυτῷ; ἐμοὶ δοκεῖ, ὅτι τότε μὲν ἔμελλεν αὐτὸν πέμπειν εὐθέως, καὶ περιττὸν ἦν ἐπιστέλλειν τὸν τὰ γράμματα καταληψόμενον· φησὶ γὰρ, “τοῦτον ἐλπίζω πέμψαι ἐξ αὐτῆς,” ἐνταῦθα δὲ, οὐχ οὕτως, ἀλλ᾽ἐπανελθὼν ἦν εὐθέως, ὥστε εἰκότως ἐπέστελλεν· “ἄρτι γὰρ,” φησὶ, “ἐλθόντος Τιμοθέον πρὸς ἡμᾶς ἀφ᾽ “ὑμῶν.” Διατί δὲ αὐτοῦ προτίθησι τὸν Σιλουανὸν, καίτοι μυρία αὐτῷ μαρτυρῶν ἀγαθὰ, καὶ πάντων αὐτὸν προτιθείς; ἴσως μὲν ἐκείνου τοῦτο ἀξιοῦντος κατὰ πολλὴν ταπεινοφροσύνην, καὶ παρακαλοῦντος.

Greek