Tags » Chuong 1

[CƯỢC NHÂN DUYÊN] Chương 1

Tác giả: Mỹ Phạm

———————————————————————–

Thiên Giới,…

Ngoại cung Quản Hàn, nghe thấy tiếng khóc của nữ nhi, giọng non trẻ, ước chừng mới mười bảy mười tám tuổi là đang bị phạt.”Tỷ tỷ… Tỷ tha cho ta đi… Ta sai rồi. 5,762 more words

Cược Nhân Duyên

Chương 1. Ulmus

Những dây thường xuân buông ngoài cửa sổ khẽ rung nhẹ khi cơn gió buốt lạnh của tháng mười hai thổi đến. Đa phần thì chúng vẫn còn xanh dù có lẽ cũng chẳng còn lâu nữa cho đến ngày rụng lá. 5,665 more words

Hãy Lắng Nghe Những Tiếng Thì Thầm

[Lạc Khuynh Hi] Chương 1

Chương 1

======================================================== 4,057 more words

Lạc Khuynh Hi

Danh kỹ nữ hầu __ chương 1

Chương 1 : Sống lại dưới nấm mồ

Editor : Pé Nấm 

Nguồn : http://namlundidong18.wordpress.com/

♥♥♥♥♥

Đại Chu Vào Đông chí [ 1 ] , vừa qua khỏi giờ hợi, sắc trời đã muốn tối đen như mực. 5,668 more words
Danh Kỹ Nữ Hầu