Tags » Chup

There Will Be Giants

This Advent, I will be watching the shepherds in our story.  “While Shepherds Watched Their Flocks By Night…” – who is watching, and what they see and hear – it makes a difference to me.   2,284 more words

Sermons

Starting Over, Again

This Advent, I will be watching the shepherds in our story.  “While Shepherds Watched Their Flocks By Night…” – who is watching, and what they see and hear – it makes a difference to me.   1,882 more words

Sermons

141203 Review Quán Yêu Kitty

Đây là bài review về quán dành cho các bạn có chung tình yêu Hello Kitty giống mình:D.
Đây là lần thứ hai mình đến quán nhưng hôm nay mới có tâm trạng viết bài. 717 more words

Chụp

Day 3 - Something Blue

Ai cũng có những ngày xám xịt, mệt, muốn khóc, chỉ muốn buông tay với cả thế giới.

Đó là ngày mà bạn nhận ra mình cố gắng chưa đủ. 609 more words

Chụp.

The Gift of Story

We are looking at the various components of our worship – this week, it was The Word.  What is the “Word of God”, and how do we experience it?   2,705 more words

Sermons

Day 2 - What You Wore

Dn toàn bay nhảy như điên chẳng mấy khi về nhà thành ra challenge đáng lẽ ra pải làm từ mấy htrc thì lười vứt mẹ ra đấy (╯_╰) 360 more words

Chụp.

Who Told You?

We are looking at the various components of our worship – this week, it was confession.  What’s it for, and why bother?  Our scriptures included  2,568 more words

Sermons