Tags » čišćenje

Čišćenje harmonike

Radionica za popravak i štimanje harmonika “AKORD” Tuzla, vrši usluge čišćenja korpusa harmonike. Efikasno otklanjanjanjamo prljavštinu i masnoću koja se pojavljuje na Vašem instrumenta, uslijed neredovnog održavnja. 60 more words

Akord