Extrasă din cartea lui Romel Stăncioiu, „Stropi de înţelepciune”

Democraţia este un leu devorat de păduchi.

                                   CLEMENCEAU, Georges (1841-1929)