Tags » Customs

Behind the scenes -- how to sell olive oil

Many of our friends, when they discover that we’re in the olive oil business, instantly think of idyllic days sitting around a farm, drinking Rosé and enjoying a bit of bread with fresh tapenade. 862 more words

Customs

Phoenix is Rising: Phoenix Refined

This blog post was submitted by Kim “The Muse” Charles…just in time for Brooklyn’s West Indian (Labor) Day Parade.

Have you heard of Phoenix Refined? 824 more words

Customs

Hero Worship

HERO WORSHIP.

Otago Witness , Issue 2135, 24 January 1895, Page 46

http://paperspast.natlib.govt.nz/cgi-bin/paperspast?a=d&cl=search&d=OW18950124.2.178.2&srpos=140&e=

With thanks to the National Library of New Zealand

NZ

Thói quen và thời gian biểu

  • Nên hoạt động hàng ngày theo thói quen. Không nên bê trễ cũng không nên cứng nhắc.
  • Đôi khi theo sự hướng dẫn của Thánh Thần thì phải khác với thói quen.
  • 42 more words
Philo

Age prototype/Altersformulation/Hình mẫu lứa tuổi

  • Chúa Giê-su đã sống trên trần thế qua các lứa tuổi trẻ em, thanh niên và đầu tuổi trung niên. Cuộc sống của Chúa Giê-su ở các lứa tuổi đó là hình mẫu cho người ở các lứa tuổi đó noi theo.
  • 138 more words
Philo

Về hôn nhân

  • Hôn nhân phong kiến có nề nếp gia phong nhưng lại vì mục đích ý định (Wille) của gia đình dòng tộc. Cái Wille ấy có thể tốt, có thể xấu, có khi vì mục đích quyền lực chính trị hay quyền lợi kinh tế và như thế đã bị ép buộc lợi dụng.
  • 318 more words
Customs

Suy nghĩ của ngày

  • Đến chừng mực nào thì các sự mô phỏng là chấp nhận được? Chừng nào nó còn tốt lành. Nếu sự mô phỏng là để bêu rếu nhục mạ ai đó việc gì đó thì không chấp nhận được.
  • 170 more words
Philo