Tags » Customs

Phát triển đường sắt vùng phụ cận và đường sắt khu công nghiệp

Các tuyến đường sắt vùng phụ cận (S-Bahn, TER, suburban trains) có thể phát triển quanh Hà Nội:

  • Tuyến đường sắt qua Sân bay quốc tế Nội Bài: Từ ga Đông Anh / Phù Lỗ trên tuyến đường sắt Hà Nội – Quán Triều rẽ sang sân bay Nội Bài vòng lại nối với tuyến đường sắt phía Tây Hà Nội tại nút giao Bắc Hồng.
  • 1,035 more words
Customs

Các loại ghi và ray giao khổ lồng 1,435m và 1m | Mischspurweichen und -kreuzungen

Ghi từ một khổ lồng thành hai khổ lồng đã có. Dưới đây là các loại ghi, ray giao và ghi giao khổ lồng khác: … 386 more words

Customs

"Need to know" when in Portugal

It’s no secret that when traveling to new places, accessing “good to know” inside information and knowledge about the local customs is not always easy. Whilst traveling through Portugal and especially in Lisbon we picked up some… 794 more words

Europe

Fargo

Storchenweige baby slinging
Stokke stroller matching crib
His chair is growing with him
His bed wheels on a whim
Well thanks it’s from kijiji
We shop at winners too… 202 more words

from ribbons to cornrows

Back in the day when my mom was solely in charge of my hair, I had a big cylindrical, Royal Dansk Danish butter cookie tin — you remember, the blue ones? 414 more words

Customs

Những cung đường đường sắt bản đồ có vẽ nhưng không hoặc không còn tồn tại

  • Tam giác cung đường nối tại ga Đông Anh
  • Tam giác cung đường nối tại ga Yên Viên
  • Hai tam giác cung đường nối phía Bắc và Nam ga Kép: có lẽ trước đây tồn tại, vẫn còn đường đất vòng cung tròn thấy trên Google Earth …
  • 60 more words
Customs

Các tuyến đường sắt nhánh lẻ mà cá nhân tôi biết

Làm đường sắt là để cứu chữa tội thờ ngẫu tượng chống lại Thiên Chúa.

Các tuyến đường sắt nhánh khá dài:

  • Tuyến đường sắt Sài Gòn – Lộc Ninh: có lẽ vẫn còn tồn tại nhưng không hoạt động.
  • 497 more words
Customs