Tags » CV

Put that on your CV

Sometimes I think the study abroad experience is too good to be true. How is it possible for such an amazing and selfish experience to reap so many benefits? 419 more words

How often should I perform pipettes calibration with Andrew?

Andrew is a liquid handling system using single channel pipettes (P2, P20, P100, P200 and P1000).  Regular pipettes calibration is important for the pipettes you are using manually but also for the pipettes that Andrew is using. 10 more words

Sylvia Toy St. Louis: C.V., 2014

Actor, Video Artist & Blogger/Vlogger, San Francisco Bay Area.

I am an actor trained as a visual artist. I create video art/microcinema that crosses genre into nonlinear narrative. 26 more words

Độ dài hoàn hảo cho CV của bạn - Sưu tầm

Chúng ta đã từng nghe nói đến những CV dài hơn 30 trang (thực tế là có) với bản sao chi tiết của tất cả các chứng chỉ của ứng viên trên đó. 820 more words

Hoàn thành CV trong 1 giờ hoặc ít hơn - Sưu tầm

Làm thế nào để viết CV? Đây là câu hỏi mà các bạn thường đặt ra khi bắt đầu viết CV. Thật đơn giản, bạn có thể hoàn thành tốt CV trong 1 giờ hoặc ít hơn. 1,096 more words

Research Statement (2011)

Research so far

My research, so far, was primarily concerned with design and implementation of user centered web information systems (WIS). Saying WIS, I mean information systems that are “running” on the web “platform”. 1,444 more words

Academic