Tags » Cycle 9

Shoot 8: Chinese Princesses

1. HEATHER

2. SALEISHA

3. CHANTAL

4. JENAH

5. BIANCA

Cycle 9

Shoot 7: Covergirl Beauty Shots

1. HEATHER

2. JENAH

3. BIANCA

4. CHANTAL

5. SALEISHA

6. LISA

Cycle 9

Shoot 6: Flaming Cars

1. JENAH

2. CHANTAL

3. HEATHER

4. LISA

5. SALEISHA

6. AMBREAL

7. BIANCA

Cycle 9

Shoot 5: Recycled Materials

1. CHANTAL

2. SALEISHA

3. JENAH

4. HEATHER

5. SARAH

6. BIANCA

7. LISA

8. AMBREAL

9. EBONY

Cycle 9

Shoot 4: High Fashion Gargoyles

1. LISA

2. CHANTAL

3. JENAH

4. BIANCA

5. SALEISHA

6. HEATHER

7. EBONY

8. SARAH

9. AMBREAL

10. JANET

Cycle 9