Tags » Darna

Takas sa Impierno: Kabanata 03, Silip

Baba si Darna mula sa paglipad patungo sa apartment nito. Sa backdoor pumasok para walang maka pansin.

Pasok si Darna sa masters bedroom. Sa anyong Narda, siya lang ang natira sa apartment. 509 more words

Darna

Takas sa Impierno: Kabanata 02, Stalker

Darna Foils Jewelry Store Heist
Robbery Attempt at The Elite, Thwarted by Superheroine Darna 
“Jewelry Gang Busted by Darna”

Ito ang mga headlines na lumabas sa mga pahayagan. 518 more words

Darna

Takas sa Impierno: Kabanata 01

Bangko Kaunlaran North Branch Robbery, North QC- report?

Darna response time, 7 mins

“Tito Gourmet’s Grill holdup, East QC?- report status?“ 489 more words

Darna

Kabanata 20, Palit ng Kapalaran

Kausap ni Darna si Ding sa headset habang palipad patungo Manila Hotel.

Darna, “Ano na balita, Ding?

Ding, “I’ve got good news Darna, the database swap of the Biological Bomb is now about to finish… Mga ilang minuto na lang… 794 more words

Darna

Kabanata 19: Agent X-45

Bwa ha ha ha ha ha ha! In 30 minutes time, the Biological Bomb will eliminate all those who stand in our way and this includes the President… 854 more words

Darna

Kabanata 18: Di Inaasahang Tulong

Ang nakaraan: Handa na ang mga hakbang ng Kapatiran Ng Kamandag upang mamuno sa bayan matapos maisapatupad ang pagligpit ng mga hadlang sa kanila. Sinimulan na ni Black Darna ang pagpapahirap at pang hahalay kay Darna. 723 more words

Darna

Kabanata 17: Palo at Haplos

Ang nakaraan: Umabot sa labanan ang paghaharap nina Darna at Black Darna. Dahil mas malakas at mabilis si Black Darna, talo si Darna.

At ngayon… 438 more words

Darna