Tags » David Ogilvy

Bài học “SỨC MẠNH TIÊU ĐỀ QUẢNG CÁO” từ David Ogilvy

David Ogilvy là một trong những nhà quảng cáo thiên tài, những tác phẩm quảng cáo của ông luôn mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc. 871 more words

CAM Vitamin

10 Hints on How to Write Well - by David Ogilvy

Advertising guru David Ogilvy wrote this on Sept 7, 1982, worth reiterating for not just folks in the ad industry, but everyone else in a profession that requires you to communicate something: 158 more words